Wyceny w Horwath HTL
Profesjonalne ekspertyzy i raporty

Zapewniamy niezależną wycenę rynkowej wartości pojedynczego aktywa lub całego portfela nieruchomości. Nasi eksperci, aktywni na rynku od wielu lat, posiadają ogromną wiedzę popartą akredytacją RICS, jak również uprawnienia polskich rzeczoznawców majątkowych.

Aktywa takie jak hotele i obiekty wypoczynkowe są złożonymi nieruchomościami, których wartość jest silnie uzależniona od wyników operacyjnych i bardziej wrażliwa na wahania rynkowe, lokalizację oraz sposoby zarządzania niż w przypadku innych nieruchomości, takich jak biura czy obiekty handlowe. Jednocześnie realizacja i utrzymanie tego typu nieruchomości są z reguły bardziej kapitałochłonne. Z tego względu wycena aktywów hotelowych wymaga szczególnego rozumienia rynku i doświadczenia. Horwath HTL jest obecnie wiodącym ekspertem na rynku w tym zakresie, angażowanym przez właścicieli hoteli, kredytobiorców i operatorów w celu optymalizacji ich zwrotu z inwestycji.

Zgodnie ze standardami rynkowymi, technika wykorzystywana przy wycenach oparta jest na zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Analizę wyników wzbogacamy też o dodatkowe wskaźniki pochodzące z transakcji porównywalnych oraz określając wartość odtworzeniową nieruchomości.

Technika zdyskontowanych przepływów pieniężnych uwzględnia ocenę całego rynku, projekcję aktualnego i przyszłego popytu oraz co najważniejsze, prognozę przyszłych wyników operacyjnych hotelu i wyników finansowych opartą na jego konkurencyjnej pozycji na rynku. Poziom stóp dyskontowych i kapitalizacji opieramy na danych bazujących na aktualnych tendencjach inwestycyjnych, średnich kosztach pieniądza oraz transakcyjnych dowodach rynkowych.
Wykonując wycenę, identyfikujemy też potencjalne możliwości wzrostu wartości związane ze strategicznym repozycjonowaniem obiektu poprzez rebranding i/lub optymalizację kapitałową odzwierciedlające optymalną wydajność aktywów.

Wyceny aktywów Horwath HTL to niezależne opinie eksperckie wykonywane dla szerokiego spektrum podmiotów:

Nabywców, inwestorów i funduszy inwestycyjne/grupy funduszy – przy nabyciu lub zbyciu pojedynczych nieruchomości hotelowych lub transakcjach portfelowych

Właścicieli i deweloperów – przy restrukturyzacji, finansowaniu lub zbyciu aktywów

Banków i innych instytucji finansowych – przy finansowaniu wierzytelności hipotecznych lub w wypadku niewypłacalności dłużników.

SPORZĄDZAMY WYCENY DO NASTEPUJACYCH CELÓW:

 1. Nabycie gruntów – przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub mieszanego (metody pozostałościowej)
 2. Transakcje „assetowe” i nabycie spółek celowych (SPV) oraz udziałów we wszystkich typach nieruchomości
 3. Finansowanie transakcji lub refinansowanie kredytu
 4. “Due diligence” w transakcjach kupna/sprzedaży
 5. Przygotowanie prospektów emisyjnych spółek giełdowych
 6. Przygotowanie do restrukturyzacji
 7. Aktualizacja wartości nieruchomości do celów księgowych

Nasza oferta wycen obejmuje:

 • Wyceny firm zarządzających hotelem lub spółek franczyzowych
 • Odwołania od decyzji dotyczących wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz na potrzeby skarbowe
 • Wsparcie podczas procesu upadłościowego
 • Potrzeby księgowe – rocznych sprawozdań finansowych, aktualizacji wartości księgowej aktywów.
 • Studia wykonalności – prognozowanie wykonalności nowych inwestycji hotelowych lub konwersji istniejących projektów podejmowane w kraju i zagranicą.

Pobierz broszurę HTL Wyceny