Horwath HTL Turystyka & Wypoczynek
Światowe doświadczenie i wsparcie

Turystyka i Wypoczynek stanowią znaczącą część obszaru działań Horwath HTL i jesteśmy dumni z faktu, że uczestniczyliśmy w wielu znaczących projektach na całym świecie. Turystyka stanowi obecnie tak wysoki odsetek PKB, że na rynku pojawia się coraz więcej szeroko zakrojonych inwestycji turystycznych, zarówno prywatnych jak i państwowych. Rozwój turystyki jest również w wielu krajach powodem wysokiego wzrostu gospodarczego. Nasi eksperci zapewniają systematyczne podejście do każdego aspektu Państwa projektu turystycznego.

Przychody z podróży i turystyki stanowią sumę 6 bilionów USD lub inaczej 9% światowego produktu krajowego brutto (PKB), bezpośrednio lub pośrednio zapewniając 260 milionów stanowisk pracy na świecie.” World Travel and Tourism Council

W Horwath HTL specjalizujemy się w trzech kluczowych obszarach. Są to: Planowanie i Rozwój, Planowanie i Zarządzanie Projektami, Marketing Destynacji.

Polityka państwa i jego struktury odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju i powodzeniu inicjatyw turystycznych oraz stanowią podstawę naszej wiedzy. Współpracując z lokalnymi organizacjami turystycznymi i władzami staramy się rozwijać realne i długofalowe strategie oparte na najlepszej międzynarodowej praktyce oraz wiedzy technicznej. Na tym etapie rozwoju oferujemy szeroki zakres usług w zakresie polityki publicznej, badań długoterminowego rozwoju i efektu ekonomicznego, opracowania planów zagospodarowania, szczegółowych koncepcji, studiów wykonalności, czy też planów strategicznych, operacyjnych i marketingowych.

Współpracujemy z narodowymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi, krajami, regionami i społecznościami w celu dostarczenia jak najpełniejszej diagnozy danego projektu i zaproponowania strategii rozwoju turystyki w perspektywie 5 – 10 lat.

W przypadku powstania takiej potrzeby, możemy także przygotować plan zagospodarowania dla terenów strategicznych i przeprowadzić audyt istniejących działań turystycznych. Dalsze prace mogą obejmować opracowanie strategii marki dla terytorium i jego realizacji w okresie od jednego do trzech lat. W ramach naszej sieci oferujemy następujące usługi:

Planowanie i Rozwój

 • Studia rozwoju polityki turystycznej
 • Studia rozwoju turystyki
 • Analizy wykonalności
 • Zarządzanie destynacjami turystycznymi
 • Badania trendów turystycznych
 • Badania rynku
 • Analiza najlepszych praktyk
 • Studia wykonalności
 • Biznesplany
 • Audyty marketingowe
 • Plany rozwoju produktów turystycznych
 • Plany strategii marketingowych
 • Operacyjne plany marketingowe
 • Koncepcje produktowe

Planowanie i Zarządzanie Projektami

 • Badanie rynku
 • Analiza najlepszych praktyk
 • Studia wykonalności
 • Biznesplany

Marketing Destynacji

 • Marketing destynacji
 • Plany rozwoju produktów marketingowych
 • Plany rozwoju strategii marketingowych
 • Operacyjne plany marketingowe
 • Strategie promocji marki