Usługi Business Recovery
Eksperci pomagają wrócić na właściwe tory

Opierając się na naszym doświadczeniu z poprzednich światowych kryzysów ekonomicznych, opracowaliśmy gamę produktów, które pomogą Państwu w trudnych czasach. Nasza współpraca z Crowe Horwath International, jedną z największych na świecie organizacji usług finansowych, pozwala nam zaoferować więcej niż zwykłe zarządzanie aktywami czy wsparcie operacyjne.

Wstępny Raport o aktualnej pozycji handlowej

Usługi, które koncentrują się na odbudowie i restrukturyzacji spółki zaczynamy od wstępnego raportu na temat aktualnej sytuacji biznesowej hotelu. Zawiera on benchmarking wobec warunków rynkowych i standardów całego przemysłu hotelowego.

  • Rachunek zysków i strat
  • Analiza zadłużenia
  • Analiza wymaganych nakładów inwestycyjnych
  • Ocena skuteczności funkcjonowania działu sprzedaży i marketingu

Doradztwo w zakresie zarządzania

Drugi etap doradztwa obejmuje analizę działań operacyjnych i zarządzania obiektem oraz wykreowania praktycznych wniosków dla zespołu zarządzającego. Doradztwo zawiera :

  • Planowanie krótko- i długoterminowe
  • Wsparcie sprzedażowe, marketingowe oraz revenue management
  • Zarządzanie aktywami i doradztwo w działalności operacyjnej

Doradztwo finansowe

Nasza współpraca z obsługą księgową i finansową Crowe Horwath International stawia nas w dobrej pozycji, aby doradzać również w kwestiach finansowych. Obejmuje to kwestie księgowe, analizę pozycji zadłużenia, wsparcie w negocjacjach z bankami i dostawcami, doradztwo transakcyjne oraz corporate finance.

Proszę kliknąć w poniższy link, aby pobrać broszurę Business Recovery