Horwath HTL Hotel Asset Management
Pomagamy tworzyć i chronić wartość

Nasi eksperci mają odpowiednią wiedzę z zakresu działalności hotelowej, finansów oraz rynku nieruchomości, a każdy z naszych liderów projektowych posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sprawowaniu kluczowych stanowisk kierowniczych w obiektach sieci hotelowych wyższej klasy. Pracując z właścicielami nieruchomości hotelowych oraz inwestorami chronimy ich biznes i maksymalizujemy zwroty z inwestycji. Zapewniamy szereg usług, w tym analizę aktualnego systemu zarządzania i operacji oraz bilans zysków i strat, aby zapewnić zwrot z inwestycji całego portfela.

W ramach Usług Hotel Asset Management Horwath HTL zapewnia bezstronne sprawozdania uwzględniające:

  • Analizę KPI, analizę konkurencji, w tym benchmarking
  • Analizę działań sprzedażowych i marketingowych, w tym rekomendacje mające na celu poprawę wyników
  • Analizy funkcjonowania wszystkich działów hotelowych, w tym także gastronomii
  • Szacowanie przyszłych przychodów
  • Przepływy pieniężne i obsługę kredytu
  • Szacowanie nakładów inwestycyjnych

Zapewniamy również doradztwo w zakresie:

  • Ustalania budżetów
  • Planowania FF & E (rezerwy na odtworzenie)
  • Poszukiwania i wyboru operatora
  • Nabycia wierzytelności

Oferowanie efektywnych rozwiązań we wspomnianym zakresie wymaga zespołu ekspertów, którzy potrafią zoptymalizować potencjał aktywów. Horwath HTL posiada bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami, które posiadają w portfelu jeden lub więcej obiekt hotelowy i dołoży wszelkich starań, by zmaksymalizować Państwa zyski.

Pobierz broszurę HTL Asset Management